Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Arkitektur och byggd miljö:

Bebyggelsevård

 
 

Välkommen till avdelningen för Bebyggelsevård

Ämnet bebyggelsevård omfattar restaurering, ombyggnad, förvaltning och förnyelse av såväl äldre som sentida bebyggelsemiljöer och byggnader. Arkitektens arbetsmetoder i undersökning och analys av byggnader studeras, liksom projektering av ny arkitektur i mötet med befintlig bebyggelse.

Ämnesområdet omfattar ingående studier av traditionella byggnadshantverk och deras tillämpning vid iståndsättning. Den aktuella forskningen behandlar gestaltningsprocessen, projekterings- och undersökningsmetoder inom bevarande och förnyelse. Aktuell forskning undersöker 3D-scannning och dess tillämpning inom restaurering och arkitekturhistorisk undersökning som en del av Paraplyprojektet "Architecture in the Making" finansierat av Formas. Centrala frågor är också användande av traditionella material och metoder samt gestaltningsprogram och designstudier för förvaltning och utveckling av befintliga byggnadsmiljöer.

Där gammalt möter nutid uppstår spännande möten. Där arbetar vi.

Conservation Design – a comprehensive task for architects

Conservation - dealing with the past and exploring the future in the making of present existing architecture, is a field of shifting strategies. In the increasing demand of sustainability; recycling, reuse and transforming architecture are already in focus among active architects. There are needs of lots of creativity in all built remains, from outdated infrastructural constructions to landmark heritage architecture and industrial leftovers.  There is also a need for pluralistic approaches as sustainable conservation involves all existing built environment, small and large architecture in the urban realm as well as desolated churches, farmhouses and cold-war bunkers in the landscape. Recent development studies both in the art of conservation at the Royal Institute of Art, Stockholm and at the School of Architecture, Lund University document the dynamics of conservation and the future options in this field of work. 

Teaching Conservation Design The schools of architecture in Sweden have since their start taught History of Architecture but Architectural Conservation is a relatively new subject of study here. In Lund School of Architecture the Architectural Conservation Design Division has been working with education and research since 1999, using the experience of changing needs, focus and interest to promote a creative understanding of the conservation as an important work inside architecture.

The meeting between the old and new and a new conservation architect paradigm Today the field of architectural conservation offers new possibilities and approaches using the old in new, fresh and surprising ways. There is a demand for alternatives which understand and can analyze all the richness that is within contemporary conversion practices to exploit all the resources that are already here, with their special opportunities and potentials.

For the architect there is a clear shift of self-perspective from designing new architecture to a more complex, integrated and interesting dialog brought into design by transformation of architecture. In transformation the architects are dealing with the work of old masters and the historical heritage that lies within any built structure. The layers of time are included in the conservation task.

Yesterday’s ignorance of considering old architecture as a tedious work in contrast to creating architecture from scratch. No we can prove that the existing architecture offers a richer and more profound demand for creativity, sensibility and understanding the use of the resources that includes designing the meeting between the old and the recent past and new architecture. This is obvious when studying the work at for example;

The Julliard school, Lincoln center, High Line, New York City by Diller, Scofidio + Renfro or Neues Museum transformed by David Chipperfield / Julian Harrap or Tour Bois le Prêtre, Clichy Paris, transformation of housingblock by Druot, Lacation & Vassal, Maritime Museum by BIG, Tate Modern transformation and extension by Herzog de Meuron, etc

 

Aktuellt

WELCOME TO OPEN LECTURES SPRING 2013

The Scandinavian Architectural Tradition by Mats Edström, professor dr, 5 September, 10.15-12.00, lecture hall A:B

Scandinavian Architecture & Conservation, by Kerstin Barup, professor dr, 2 Octorber, 10.15-12.00, lecture hal A:B 

Urhuset Skärva och romantikens arkitektur av Mats Edström, professor dr, 2 Oktober 13.15-15.00, sal A:A

Welcome to ”Closed Cities and Sites”,- 4th research network meeting May 13th - 15th, 2014 in Riga and with a study trip to selected Cold War sites in Latvia and Lithuania.

 Detailed program

 

 

ARTIKEL

Läs ”Restaurerad barock” i tidskiften STEN, om resetaurering av Kalmardomkyrka 2004-2011

http://www.sten.se/%5Ctidningar/newspic/STEN%204_2011_web.pdf

 

PUBLIKATIONER

3D-Scanning in Conservation Practise/3D-scanning i restaureringens praktik av Kerstin Barup, Mats Edström & Morris Hylton III, Wofy förlag 2013

3D laser scanning is revolutionizing the documentation of archi­tectural heritage sites. Easily operated equipment quickly and accurately records the design and condition of historic buildings and places. The products of scanning also assist in the analysis of how a building was originally constructed and how it has been altered over time. This information is a critical component of every conservation intervention

 

Utgivning under 2014

 

Sten i detalj – byggnader på Balkong förlag

Här presenteras 200 exempel och över 300 bilder på funktioner/lösningar/detaljer med natursten. Den visar
 hur natursten kan uppfylla höga krav på estetik, funktion och hållbarhet för golv, entréer, innertrappor,
 väggbeklädnad, inredningsdetaljer, fasader, portaler, yttertrappor. Författare är arkitekterna tillika professorerna
 Kerstin Barup och Mats Edström. En inspirationskälla för arkitekter, projektörer och beställare.
 Innehåller även en kortfattad och schematisk teknisk beskrivning av natursten samt en kortare ordlista.
 
A source of inspiration for architects, planners and buyers. Also contains a brief and schematic technical description of natural stone and a short glossary. The authors are architects who are also the professors Kerstin Barup and Mats Edström.

DISPUTATIONER 2011

Marwa Dabaieh - A Future for the Past of Desert Vernacular Architecture

Handledare Kerstin Barup

läs mer här

Ingela Pålsson.Skarin - A Finance Model for the Built Cultural Heritage - Proposals for improvements of future Heritage Economics

Handledare Kerstin Barup

läs mer här

FRISTÅENDE KURSER 2014

Se under fliken Undervisning/Kurser för mer information. 

PUBLIKATION

Kalmar domkyrka i nytt ljus/Kalmar cathedral in new light

Kerstin Barup & Mats Edström. Arkitektur förlag. 

Ny bok om landets största kyrkorestaurering, nu avslutad efter sju års arbete. Den nordiska barockens främsta byggnad återställd med ursprungligt ljus och med eldslågor av guld. Följ diskussionen om kupol eller ej, restaureringsprocessen och de nya tilläggen med centralaltare, ambo, dopfunt och tre nya rum i domkyrkan.

 

 läs mer här

 

 

Frågor om innehållet: Kerstin Barup
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-01-23