lu.se

Bebyggelsevård

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Avdelningen bedriver uppdragsforskning i samverkan med flera externa aktörer inom t ex byggnadsförvaltning och materialindustri. Aktuella forsknings- och doktorandarbeten behandlar transformering av sentida arkitektur, restaurering, förvaltnings- och ekonomistyrning av byggnadsvård, byggnadsundersökning, stenmaterialet samt forskningskoordinering. Insatserna syftar till kunskapsuppbyggnad och förmedling av nya forskningsresultat och är ofta kopplade till fortbildningsinsatser för anställda hos våra samarbetspartners.

Om du är intresserad av vår medverkan i en forskningsstudie - eller själv skulle vilja genomföra forskning inom ämnesområdet - är du välkommen att kontakta professor Kerstin Barup.

Sidansvarig: