lu.se

Bebyggelsevård

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Övriga verksamheter

Avdelningen har och har haft uppdragsutbildning och/eller samarbete med bl a Statens Fastighetsverk, Kärnfastigheter i Helsingborg, SIDA, Luftfartsverket och Sveriges Stenindustriförbund.

Vår personal har medverkat som sakkunniga i olika uppdrag, bl a för granskning och evaluering, som censorer, målbeskrivning samt kontroll av restaureringsarbeten.

Kerstin Barup har medverkat som censor vid Arkitektskolan på Herriot Watt university Edinburgh 2002-2007

Kerstin Barup har medverkan som censor vid Arkitektskolan på NTNU, Trondheim, 2000-2004

Mats Edström och Kerstin Barup medverkade som censor vid Arkitektskolan, Politecnico Milan 2006

Mats Edström medverkade som censor vid Graz arkitektskola, Österrike sedan 2011.

Kerstin Barup och Mats Edström medverkade som censorer vid Nantucket Conservation Summer School 2011, info.

Sidansvarig: